Директен Внос Търговия и Доставка на:

- Пелетни котли котли на Биомаса серия 35 kW-1188 kW "SOWILO"

- Пелетни котли котли на Биомаса цилиндрични серия 291 kW-5000 kW "SOWILO"

- Пелетни котли котли на Биомаса цилиндрични серия 29 kW-350 kW "SOWILO"

-Котли на твърдо гориво стоманени серия 29 kW-1163 kW "SOWILO"

-Котли на твърдо гориво стоманени цилндрични серия 70 kW-5000 kW "SOWILO"

- Котли на твърдо гориво чугунени секционни серии 17 kW-78 kW "DEMIR DOKUM SOLITECH"

- Котли на твърдо гориво чугунени секционни серии 17 kW-95 kW "RIMA"

- Котли на твърдо гориво чугунени секционни серии 17 kW-95 kW "KARPAT"

- Котли на твърдо гориво чугунени секционни серии 17 kW-95 kW "VIADRUS"